O nas

Szanowni Państwo,

W dniu 19 lipca 2019r. została uchwalona przez polski Parlament Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wprowadzone przepisy wraz z wcześniej przyjętymi Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych określają środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz narzucają obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.

Jesteśmy osobami, które w wyniku choroby czy nieszczęśliwego wypadku wiele lat temu stały się osobami niepełnosprawnymi – beneficjentami w/w Ustaw. Od lat borykamy się z wieloma przeszkodami w różnych obszarach życia –  w przestrzeni publicznej, edukacji, kulturze, sporcie. Jednak pomimo swojej niepełnosprawności i napotykanych w życiu codziennym barier nie zamknęliśmy się w swoich domach, jesteśmy aktywni, działamy w organizacjach pozarządowych na rzecz swoich środowisk. Od wielu lat każdy z nas wspiera swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem różne instytucje publiczne.

Cieszymy się, że zostały przyjęte regulacje ustawowe o zapewnieniu dostępności takim osobom jak my – z wadami wzroku, słuchu i narządów ruchu. Dlatego też postanowiliśmy założyć Firmę, która w zamierzeniu ma być wsparciem dla instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych przy wdrażaniu najlepszych rozwiązań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nasza Firma DOSTĘPNI sp. z o.o. oferuje szeroki zakres specjalistycznych szkoleń i warsztatów przygotowanych z myślą o znanych nam dobrze potrzebach naszych potencjalnych klientów. Ponadto oferujemy kompleksowe, nastawione na zmianę i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Szkolenia i rozwiązania przez nas oferowane to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu będących wynikiem wieloletniego doświadczenia.

O to kim jesteśmy – poznajcie nas:

Sławomir Charmaj

Sławomir Charmaj

lat 39, wskutek wypadku komunikacyjnego osoba od 12 lat poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Od 2009 roku związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Z początku jako uczestnik a z czasem dzięki swojej ciężkiej pracy, determinacji, chęci usamodzielnienia się oraz pomocy innym, został instruktorem Aktywnej Rehabilitacji i Pierwszego Kontaktu. Od wielu lat prowadzi obozy i zajęcia Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Trener pracy dla osób niepełnosprawnych, prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, savoir vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych a także szeroko pojętej dostępności. Współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi oraz krakowskimi uczelniami odnośnie wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych ruchowo.
Współzałożyciel Fundacji For Heroes i drużyny koszykówki, propagator sportu i aktywności fizycznej. Członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Hali 100-lecia KS Cracovii – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Tomasz Koźmiński

Tomasz Koźmiński

lat 43, osoba całkowicie niewidoma w wyniku choroby od 16 roku życia.

Wieloletni działacz i aktywista na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Od 2018 do 2019 roku Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski oraz Prezes Zarządu Fundacji For Heroes (zajmującej się organizacją i promocją kultury i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych). Przewodniczący Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Hali 100-lecia KS Cracovii – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz Przewodniczący podkomisji sportu osób niepełnosprawnych przy Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.
Na codzień współpracuje z władzami Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz innymi instytucjami odnośnie wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę życia osób z wadami wzroku. Prowadzi szkolenia świadomościowe z zakresu niepełnosprawności wzroku. Audytor dostępności.
Laureat nagrody „LODOŁAMACZ” 2016 przyznawanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Laureat nagrody „IDOL ŚRODOWISKA” 2017 przyznawanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
W tym roku podczas uroczystej Gali XIV edycji Konkursu „Kraków Bez Barier” 2020 odebrał nagrodę w kategorii Osobowość Roku 2020.

Współpracujemy z:

Adam Stromidło

Adam Stromidło

lat 49. Od urodzenia jest osobą słabosłyszącą i jest dzieckiem rodziców głuchych

Od 1990 roku związany z Polskim Związkiem Głuchych. Obecnie Przewodniczący Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie. W przeszłości członek Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Delegat na Kongres Światowej Federacji Głuchych (World Federation of the Deaf), Europejskiej Unii Głuchych (European Union of the Deaf) oraz Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum). W latach 2007 – 2015 Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, a od 2017 Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Hali 100-lecia KS Cracovia – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych
Socjolog, trener pracy dla osób niepełnosprawnych, tłumacz i wykładowca polskiego języka migowego. Współpracuje z różnymi instytucjami odnośnie wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę życia osób z wadami słuchu i mowy.
Laureat plebiscytu Osobowość 2017 Roku Gazety Krakowskiej, otrzymał wyróżnienie Filantrop Krakowa 2018, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Honoris Gratia” przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.